Röster som inget parti vill ha: nationella minoriteternas

Trots att Sverige har fått svidande kritik om och om från Europarådet för mänskliga rättigheter i Strasbourg, vägrar vår regering och riksdag uppfylla de konventionskrav som Sverige förband sig att följa 2010 när man ratificerade ramkonventionerna för skydd av språk och kultur av de nationella minoriteterna som utgör minst 800 000 personer.

Lagen om nationella minoriteterna som stiftades delegerar mycket av det praktiska arbetet för kommuner, men innehåller inga rättsmedel för nationella minoriteterna för att uppnå sina rättigheter om kommunerna krånglar. Och det gör de, många har aldrig hört talas om nationella minoriteternas rättigheter trots att staten har skyldighet att informera det allmänna, andra kommuner obstruerar öppet och anser att vi ”kostar”, återigen andra blandar ihop nationella minoriteterna med integration och fokuserar på att ”här ska vi tala svenska” även i skolor där barnen uttryckligen har rätt och ska använda sitt modersmål, något som även Barnkonventionens artikel 30 fastställer. I ett fall just nu krånglar en kommun mot en 106-årig judisk äldre person, överlevare från förintelsen, för kommunen vill inte bekosta en flytt till ett äldreboende där personen kan tala jiddisch. Kommunen tar strid i domstolen mot denne. I en annan kommun splittras kommunens två enda samiska förskolebarn som är kompisar för att uttryckligen ”integrera” dem så att de sätt inte bara i två olika klasser – utan i två olika skolor! I en tredje kommun vägrar kommunen organisera modersmålsundervisning på finska trots att man tillhör ett förvaltningsområde för finska och rättigheten till undervisningen är förstärkt. Ännu saknas modersmålslärarundervisning värt namnet inom lärarhögskolor, och rektorernas godtyckliga maktutövning inom modersmålsundervisningen gör att många nationella minoritetsbarn blir av med sitt modersmål. En fjärde kommun saknar helt kompass och stöttar öppet när det gäller skadliga traditioner inom den romska rättegångstraditionen där klanmännen dömer enskilda för ekonomiska böter – helt i strid med vår parlamentariska rättsstat där alla ska ställas inför samma oberoende rätt.

Universiteten har lagt ned finskaundervisningen utom i Stockholm, och tolkar saknas. När det gäller de äldre tror alla att finnar kan svenska, vilket ledde till katastrofala resultat i samband med pandemin. Den etniska gruppen som förlorade flest medlemmar i covid var sverigefinska äldre. Ett faktum som tagits upp i Finland stort, men hållits tyst om här i Sverige. Kunskaperna om hur äldre människor går tillbaka till sitt modersmål, särskilt efter sjukdomsfall är undermåliga i äldreomsorgen och regionerna. I några fall har nationella minoriteter försökt att driva sina mänskliga och medborgerliga rättigheter via domstolar, men den svenska juristkårens kunskaper i frågor om nationella minoriteter är olovligt låga, om inte obefintliga. De enskilda saknar dessutom rättsmedel, eftersom t ex språket inte räknas som diskrimineringsgrund i vår diskrimineringslag, något som Europarådets kontrollkommitté reagerade starkt nu i våras på, när de fick det klart för sig. Hemförsäkringens rättskydd täcker inte frågor om nationella minoriteter i tvister, och i dispositiva tvister utövas inte praxis om att var part tar sina kostnader, vilket leder till orimliga risker för den svagare parten, som vill ta strid mot kommunen som inte lever upp till sina skyldigheter. Vi har fall där kommuner straffar enskilda med hundratusentals kronors rättegångskostnader.

Det är intressant att de svenska partierna inte vill prata om nationella minoriteter (och samer som ursprungsfolk) utan duckar, precis som media gör. Den enda slutsatsen man kan dra av det som en av nationella minoriteternas representanter är att vi är ännu paria, och ska hållas osynliga och tysta. Våra röster räknas inte, våra rättigheter är inte på riktigt. En cyniker skulle säga att vi syns och hörs inte eftersom vi aldrig ställer till något upplopp. Eller finns det någon annan förklaring till den totala tystnaden i politiken och media angående våra rättigheter som staten godkänt och erkänt för oss?

/Kommentarerna modereras inte i förväg och omfattas inte av webbplatsens utgivningsbevis.

We have 5 more demos designed for you. Check them out: