Radikaliserade jägare förespråkar brott och uppviglar mot rättsstaten

Jag skrev debattartikeln Stoppa svensk vargslakt – ge vargarna skydd i lag (expressen.se) den 7 januari 2022. Därefter publicerade Carina Christiansen en artikel om att ta bort hela vargrevir den 23 januari 2022. Jag skrev en slutreplik men den ville Expressen inte publicera. Så läs den här.

Replik till ”Ta bort vargreviren som hotar bönder – utan överklaganden” (Expressen 23 jan 2022)

Gölin Carina Christiansen representerar den radikaliserade varghatande falangen av den svenska jägarkåren. Hennes organisation Ny rovdjurspolitik förespråkar i praktiken brott mot svensk lag och EU-rätt samt insinuerar att Sveriges bönder skulle vara intresserade av att agera brottsligt.

Aktuella bestämmelser om jaktbrott finns reglerade i  jaktlagens (1987:259) 43–44 och 46a §§. Där står bland annat:
”Det är förbjudet att fånga eller döda vilt, eller att i sådant syfte söka efter, spåra eller förfölja vilt. Med vilt avses vilda däggdjur och fåglar. Till jakt räknas också att göra ingrepp i viltets bon och att ta eller förstöra fåglars ägg.” (Åklagarmyndighetens instruktion)

Grovt jaktbrott

Att skjuta bort ett helt vargrevir mitt i deras naturliga habitat är klassat som ett grovt jaktbrott. Christensen och hennes organisation vill utrota dvs döda mängder av hotade vargar och övriga rovdjur. Bland annat tog hon upp detta på webinariet med De5Stora organisationen i september 2021, där både hon och jag medverkade. Hon ville utrota vargar systematiskt med giftiga beten i skogen.

Detta uppfyller alla de nedan listade rekvisiten för ett grovt jaktbrott: hotat och särskilt skyddsvärt vilt (skyddat i hela EU), utrotning vanemässig och i större omfång (hela revir och t o m nolltolerans av varg) och jakt som sker med hjälp av drönare, bilar, skotrar och ibland även helikoptrar. Att döda med gift är dessutom extremt plågsamt.

Grovt jaktbrott ger minst sex månader i fängelse och maximalt 4 år. När man bedömer om brottet ska anses grovt ska följande särskilt beaktas:

1.                          Om det handlar om ett hotat, sällsynt eller annars särskilt skyddsvärt vilt.
2.                          Om det har utförts vanemässigt eller i större omfattning.
3.                          Om det utförts med otillåten hjälp av ett motordrivet fordon eller någon annan motordriven anordning.
4.                          Om det utförts med en särskilt plågsam jaktmetod.

Djur som avses i punkten 1 är till exempel björn, varg, lo, järv och kungsörn som i dag tillhör gruppen hotade arter. (Åklagarmyndighetens instruktion)

Överklagningsrätten är rättsstatens grundbult för enskilda och civilsamhället

Som om inte förespråkande av jaktbrott i sig hade varit nog, så anser Christensen att en av den svenska rättsstatens grundbultar i form av rätten att överklaga myndighetsbeslut skulle kastas bort av bara farten! Det skulle ju innebära att vi inte längre uppfyller förvaltningslagens och grundlagens krav, eller Europarådets och EU:s grundläggande rättsstatliga principer. Då kan vi sålla oss bland Belarus, Ryssland och andra ickedemokratiska stater. Är det jägarkårens bruna rötter från 1938 som spökar här?

Vi brukar vi säga att en organisation som finns till för att planera och uppmuntra brott är kriminell. Och om man dessutom försöker få andra begå brott, då är det anstiftan till brott. Kombinerad med att uppvigla mot rättsstaten bör klassificeringen av Ny rovdjurspolitik vara tydlig. Det är hög tid för media, jurister, politiker och tjänstemän inse att den här typen av radikaliserade organisationer är inte bara hot mot vargarna utan även mot allas vår rättsstat.

Och media kan väl gräva i hur vårt jaktsystem kom till 1938 gärna lagom till valet så vi får äntligen rösta om viltvården.

Kommentarerna modereras inte i förväg och omfattas inte av webbplatsens utgivningsbevis.


We have 5 more demos designed for you. Check them out: