Från och med juni 2021 har denna webbsida, suijures.online, ett utgivningsbevis. Ansvarig utgivare är Johanna Parikka Altenstedt.

Johanna Ladda ner mitt CV Johannas juridik och journalistik - "Sui juris" betyder fri, oberoende och autonom. Jag försöker alltid stå på den enskildas sida mot strukturellt maktmissbruk. Med mig i ryggsäcken har jag min långa och djupa erfarenhet från flera fält, och dessutom har jag sisu och är helt oberoende. Jag är "sui juris".

- Idag utbildar jag journalister i juridik och jurister i journalistik. Men jag gör även mycket annat inom hållbarhet, kommunikation, djurskydd och författarskap. Kika gärna nedan på min nyhets- och debattblogg där jag tar ställning!

- Ota yhteyttä mikäli tarvitset kestävään kehitykseen perehtynyttä juristia, kouluttajaa tai journalistia suomeksi!
Johanna signatur vit Kontakt jpa@altenstedt.se Dela Sui Jures

AKTUELL DEBATT
Kommentarerna modereras inte i förväg och omfattas inte av webbplatsens utgivningsbevis

Strategisk kommunikation och budskapsbygge

Strategisk kommunikation hjälper dig att nå dina mål istället för att titta i backspegeln. Det handlar om planerad, långsiktig och hållbar kommunikation. Jag hjälper din organisation att uppnå affärs- och verksamhetsmål, analysera kommunikationsrisker och hitta framgångarna. Tillsammans tar vi fram en relevant och realistisk kommunikationsstrategi med rätt målgrupper och kanaler, och gör en plan för att verkställa den, inklusive närvaro i sociala medier.

Medieträning

Mediekompetens är idag lika självklart och viktigt som t ex datakompetens eller engelska inom en organisation. Men även om alla måste ha grundkunskaperna i hur medielogiken och nyhetsvärderingen fungerar så behöver inte alla ställa sig framför kameran och svara på journnalisternas frågor. Jag hjälper din organisation att ge en  grundläggande baskunskap för hela organisationen och därtill medieträna de som kommer att tala med press och media. 

Jag skriver om och  kommenterar även gärna mediernas sätt att agera. Här finns en text som Sveriges Kommunikatörer beställde av mig. 

Mediestrategier

Verksamheter behöver kortsiktiga och långsiktiga mediestrategier för olika behov. Men ingen strategi står för sig själv utan innehåll och ett syfte. Och syftet är grogrunden för budskapen som ska förmedlas enligt strategin. Därför börjar jag alltid med att ta fram ett väl beprövad modell för budskapen - ett Message House tillsammans med er för att finna de absolut viktigaste och vassaste budskapen er organisation behöver för sin kommunikation, och för att säkra att alla använder sig av sedan samma budskap helt i linje med strategin som vi tagit fram.

 

Mediestrategin har ingen egen existensberättigande utan finns till för att stödja verksamhetens övriga strategier t ex hållbarhtetsstrategin och förstärka resultatet av ert arbete. Det är dessa  budskap som vi sedan tränar in i samband med medieträningar. 

Public Relations (PR) och Public Affairs (PA)

PR och PA är grenar av strategisk kommunikation. Genom att använda sig PR och få medier och tredje part berätta om er verksamhet höjs trovärdigheten för era nyheter, och t ex arbetsgivarens attraktivitet för önskade rekryteringar ökar. Goda medierelationer är också en förutsättning för fungerande kriskommunikation när krisen slår till - vilket sker förr eller senare i alla organisationer.

 

PA i sin tur handlar om att se till att ha den nödvändiga omvärldsanalysen och kontakterna med normgivare och intressenter i olika utvecklingsprocesser redan i god tid. På så sätt kan man få in viktiga synpunkter med till exempel in i nya lagar. I praktiken handlar detta om möten, round tables, vetenskapliga seminarier, debatter, böcker, forskning och analyser. Jag hjälper er organisation att se vad som behöver göras och säkra er om att ni har rätt omvärldsanalys och kompetens på plats. 

Investor Relations (IR) & aktieägare

Jag har en hel del erfarenhet av Investor Relations, IR, och av att producera och publicera börsrelaterade pressmeddelanden, finansiell information så som årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar, intressenttidningar och aktieägarkommunikation samt hanterat börspåverkande information vid verksamhetshaverier, uppköp och nedläggningar av verksamheter.

Jag är även bekant med moderna digitala shareplattformar där investerare söks för olika projekt samt deltar just nu i skapandet av en utbildningsplattform Taketo+  för förändringsledning och managemen consult -verksamhet i Finland, se mer här. 

Jag har genomfört Handelskammarens diplomutbildning i styrelsearbete under nestorn Rune Brandinger och dessutom tenterat aktielagarna, skattelagarna och diskrimineringslagarna i min juristutbildning.

2019 beställde jag och ledde produktionen av bilagan "Äkta och Nära Blekinge" om det regionala näringslivet i Blekinge för Dagens Industri. och Länsstyrelsen Blekinge.

På Rautaruukki Oyj, Ruukki Sverige, var jag kommunikationschef i Skandinavien och ansvarade för det globala stake-holder magasinet Inline som fick även internationella priser som bästa kundtidning

Sociala medier: närvaro och coachning

Jag har varit aktiv på internet sedan 1994 när jag skaffade min första modem för att som korrespondent i Sverige kunna skicka artiklar och bilder snabbt till redaktionen i Helsingfors. Innan dess fick man åka till  flygplatsen och skicka filmrullar som flygfrakt. Jag blev snabbt en duktig användare, och började forska som sociolog om denna nya kommunikationsmöjlighet som var snabb, billig och kunde nå en stor massa samtidigt. 2004 skrev jag min licentiatavhandling i medievetenskaper/mediepedagogik om ungdomarnas användning av internet, och hur föräldrarna förhöll sig till det.  Sedan 2007 har jag varit på sociala medier och startat grupper - och faktist ett politiskt parti, Djurens parti, helt på nätet, skapat film, varit admin för en grupp med 29 000 medlemmar och hamnat i drev angående mitt arbete mot trafficking och kritik mot porrindustrin (som f ö varit drivande kraft med internetutveckling). Idag är jag rutinerad konsult i att ta fram fungerande nätpolicyn för organisationer, hjälper med att bygga upp relationer på nätet, skapar branding och hanterar skador och drev mot organisationer och individer som hamnar i drev. Jag kan föreläsa, jag kan skapa profiler, och jag kan forska inom fältet. 

Kris- och riskkommunikationsstöd

Jag har arbetat med risk och kriskommunikation sedan 90-talet:

- i samband med tsunamin, när jag var ansvarig kommunal nämndordförande i Håbo (2002-2006),
- deltagit i regionala kriskommunikationsövningar i Länsstyrelsevärlden,
- deltagit i ledningsgrupper i företag och mydigheter och tagit fram interna riktlinjer och utbildningar inom risk- och krishantering,
- ansvarat för valkommunikation 2018,
- implementerat GDPR-informationen på en myndighet,
- jobbat som kommunikationschef 2018 med torkan och brandriskerna i Blekinge och med bränderna i Dalarna i samverkan med räddningsverket, kommuner osv,
- hanterat brandingskador på IKEA i samband med globala drev, - organiserat och hanterat besök av kronprinsessan två gånger inklusive kontakterna med hovet och SÄPO,
- hanterat två gånger SVT Uppdrag Gransknings gräv mot min arbetsgivare, 
- hanterat börspåverkande information vid verksamhetshaverier, uppköp och nedläggningar av verksamheter
- samverkat med militären i olika nätverk och grupper och tagit del av utbildningar om påverkansoperationer

Jag hjälper er att identifiera riskerna, och hitta relevanta sätt att kommunicera, även när krisen är faktum. 

Budskapsbygge Message House

Message House & ABC

Under många år har jag tränat och coachat olika yrkesgrupper i att jobba med Message House, ett budskapsbygge och -leverans (Approach Bridge Communicate) som fungerar även under press och när tiden är knapp. På Malmö mot diskriminering har juristerna fått lära sig detta för att få ut rätt budskap i rättssalen och till media. Min metod beskrivs i deras senaste metodbok. 

 

Hållbar utveckling och Agenda 2030

Jag har sedan 90-talet arbetat med hållbarhet enligt Bruntlandsdefinitionen, dvs att hållbar utveckling för att rädda planeten består av ekonomiskt, ekologiskt och social hållbarhet. 2007 blev jag orientrad i de svenska miljömålen och idag kan jag så väl Agenda 2030, livcykelanalyser och Science Based Targets. Jag kan hjälpa er organisation se vilka av målen är relevanta för er och hur ni kan uppnå dessa samt sist men inte minst hur ska man kommunicera allt.

Social hållbarhet (diskriminering, nationella minoriteter, integration, jämställdhet, barns rättigheter)

Obs! Allt material här är tillåtet att användas och delas om man anger att "Copyright IceCream Consulting AB" och ej kränker den ideella upphovsrätten.

1. Diskriminering

Juridik Jag är insatt i diskrimineringslagen och de konventioner om den hänvisar till, FN:s mänskligarättighetsdeklaration, EKMR - Europeiska rådets mänskliga rättighetskonvention som är även lag hos oss, Barnkonventionen, och EU:s fördrag.

Utbildningar live och digitalt. Jag jobbar även med att ta fram och genomföra medieutbildningar och budskapsbygge för landets antidiskrimineringsbyråer. Hösten 2020 utbildade jag någon på varje byrå och med Malmö mot diskriminering har jag jobbat kontinuerligt sedan 2019. Under hösten 2021 medverkar jag i en metodbok om hur strategisk kommunikation kan förbättra antidiskrimineringsarbetet, som ges ut av Malmö mot Diskriminering 2022.

Webbföreläsningar om nationella minoritetsrätten som styr nationellt och hur dessa lagar samverkar med Europarätten och EU-rätten. Klicka på de kursiverade länkarna:

2. Nationella minoriteter

De viktigaste lagarna och konventionerna. Lagen om nationella minoriteter (2009:724) samt diskrimineringslagen (SFS 2008:567) är implementeringar av internationella konventioner, vilket innebär att lagarna ska tolkas konventionskonformt och teleologiskt, dvs utifrån konventionens syfte.

Här finns de viktigaste konventionerna samt EU-lagen som styr nationella bestämmelser som texter. Klicka på de kursiverade länkarna:

Som jurist. 2019 skrev jag min kandidatuppsats i rättsvetenskaper vid Lunds universitet om nationella minoriteternas rättsmedel. Den finner du här. Därefter har jag skrivit ett antal överklaganden om hur kommuner kränker sveriigefinnarnas språkrättigheter och vi vann våren 2020  i förvaltningsdomstolen i Malmö i målet FR 1707-20.

Under 2021 har jag representerat finska familjer i tvister om finskaundervisning mot två kommuner. Fallen pågår.

Poddar.
 • Marie Hagsgård förklarar hur Europarådets konventioner främjar och skyddar nationella minoriteternas rättigheter till språk och kultur, samt vilka skyldigheter kommuner och staten har i Sverige gentemot dem.   Länk:   Lyssna här                                                               
 • Sverigefinsk historia, 2017, DET VAR INTE SÅ PJÅKIGT PÅ 1300-TALET
 • Malmö Museum, Pratbubblor på svenska, 12 delar; kända finländare i Skåne berättar, bl a Heidi Avéllan, Susanna Alakoski, Pontus Kyander och Tapio Salonen. 2017
 • Malmö Museum, Pratbubblor på finska - puhekuplia - en poddserie med kända sydsvenska finnar , 2017

Jurist Marie Hagsgård vid Council of Europe, november 2020 är sakkunnig i nationella minoritetsfrågor på Europarådet. Vi samtalar om Europarådets konventioner, om nationella minoriteter, Girjas -fallet och myndigheternas skyldighet att stödja och främja nationella minoriteter. 

Kurser. Höstens 2021 kurser "Skydda och främja" på Axevalla Folkhögskola där jag tillsammans med rektor Elina Majakari utbildar i nationella minoritetsfrågor och -rätt sedan två år. Hittills ca 200 personer i olika roller - minoritetskoordinatorer, kommunala mellan chefer, lärare, sjukvårdspersona och journalister har fått en utbildning. Här skrivs om våra utbildningar på Minoritet.se
 

Konferens och utbildningar. Här finns alla föreläsningar på den stora länskonferensen för Nationella minoriteter Blekinge på Folkhögskolan Litorina i Karlskrona 2019. Se i länkarna nedan:

Andra klienter är kommuner, t ex Malmö, se denna länk om Demokratistugan.

Debattör. Jag är en aktiv debattör i frågor om nationella minoriteternas rättigheter och här finns ett alster från Sydsvenskan 2021.

3. Jämställdhet

Jag har en lång erfarenhet av jämställdhetsarbete.  I min journalistiska och litterära gärning har jag alltid kvinnoperspektiv. Här finns ett litet axplock av allt man hunnit med.

 • Som journalist bevakade jag genusfrågor som denna boksläpp 2008
 • Som kommunikationschef på Ruukki Sverige AB såg jag till att företagets jämställdhetsarbete och -statistik var á jour och kommunicerades t ex i årsredovisningen. 2011 -  2013
 • Som kommunikationschef och sakkunnig i  jämställdhet på Länsstyrelsen Blekinge rattade jag Jämställt Blekinge NU nätverket för organisationer och företag; genomförde interna utbildningar i jämställdhet, samverkade med Jämstsälldhetsmyndigheten och deltog i nätverk, samt utbildade i jämställdhetslagen hos StyrelseAkademien. 2019
 • Jag är utbildad och certifierad som styrelseledamot hos StyrelseAkademien / Handelskammaren, 2009
 • Här finns en podd som jag gjort inom jämställdhet: Klimakteriepodden,  2018
 • Som politisk rådgivare och kommunikationsansvarig hos Maria Robsahm, MEP på Europaparlamentet i Bryssel 2006-2008 arbetade jag med sexköpslagen, med traffickingfrågor och med denna bok som senare blev en del i en film.
 • Som jurist arbetar jag för tillfället med mammor som förlorar vårdnaden och behandlas som persona non grata av samhället trots att de inte har gjort något fel, utan larmat om våld i nära relationen.
 •  

4. Integration & inkludering

Strategisk kommunikation.

Inom empirin har jag bl a jobbat 2008 - 2018 med integrationsprojektet Partnerskap Skåne och jobbat med kommunikationen och brandingen för samverkansprojektet som idag är ordinarie verksamhet och prisats som best practice av OECD, WHO och EU. Jag tog fram den första broscyen (på åtta språk) som höll i princip tio år och 2018 tog jag fram konceptet och idén samt genomförandet för denna broschyr. 

2018                      2008

 

Filmer. Jag arbetade i styrgruppen på Kompetensintegration i Blekinge vid Region Blekinge, och inom projektet producerade vi i Sölvesborg 2020 dessa filmer som stöd för Ali Alabdallahs bok Nytt jobb i ett nytt land. Produktion: Öppna Kanalen Kronoberg.

2 - Kompetensintegration Blekinge - Nytt jobb i nytt land - Svenska språket är ditt eget ansvar, 3:4

Kulturkommunikation
Jag är utbildad i Hofstedes kulturkommunikationsteori och hans index för de olika kulturella dimensionerna. 

 

5. Barnens rättigheter och barnkonventionen (poddar)

Johannas journalistik och juridik (zoompodd) på SoundCloud


Jurist Liselott Agerlid vid Advokatbyrå Rolf Åbjörnsson samtalar 29 dec 2020 i tre poddar om socialtjänsten utredningar och barnets bästa.

Konsult. 2011 arbetade jag som konsult på Region Skåne i Ung Delaktighet. Här finns min presentation från slutkonferensen. Jag noterade att man inte iakttog tillräcklligt ungdomarnas olika kulturella bakgrund eller live i det digitala. 

Forskare. Hela min licentiatavhandling 2004 handlar om ungdomarnas liv på nätet. Jag forskade om det 1999 - 2002 och kunde redan innan sociala medier hette så se att ungdomar byggde upp, upprätthöll och bröt relationer på nätet, nya traditioner skapades, det privata och det offentliga blandades ihop, och att man fick nya möjligheter skapa  goda saker, men även mobba på nätet. 

Ekologiskt hållbarhet (Agenda 2030, CSR, vargfrågan och LCA)

Biologisk mångfald

Sedan 1992 har jag följt arbetet med hållbar utveckling och särskilt Agenda 21. Därefter har jag jobbat med Agenda 2030 och de nationella svenska miljömålen när de kom 2007. Min rolll har alltid varit att förklara dessa saker och kunna med hjälp av kommunikation skapa beteendeförändringar. Jag har producerat kortfilmer om miljömålen, jag har hållit i konferenser, skrivit rapporter och hållit i hemsidor och nyhetsbrev med aktuell  information.

 

Corporate Social Responsibility

Under några år i slutet av tiotalet arbetade jag som konsult inom CSR -kommunikation, och utbildade internt och externt i klimatkommunikation. Särskilt roligt och intressant blev det när vi började kommunicera stålkoncernens utsläpp på ett pedagogiskt och trovärdigt sätt för att skapa tillit. Det blev konceptet "Hållbart och kollbart". Därefter hölls ett antal frukostmöten och Almedalen -seminarier för att diskutera utsläppen och energieffektiviteten.

 

Rovdjur

Jag har arbetat ideellt sedan 2009 för djurens väl och för att de ska få ett erkännande som levande, kännande och tänkande varelser inom vårt rättssystem. Idag är djur enligt juridiken ting som vi får göra nästan hur vi vill med. Jag har särskilt fokuserat på vargar och rovdjur och under åren blivit allt mer underfund hur särintresse jakt fått enormt inflytande på lagstiftning och rättsliga prövningar, myndigheter och medier. Så mycket att det är inte hälsosamt för ett samhälle och skulle kunna ses som korruption. Jag har samlaty lite av mina aktiviteter inom fältet här. Länkarna är kursivt. 

 

Organisationer.

Jag grundade 2014  Djurens parti enlgit holländsk idé och den finns än idag även om jag inte är aktiv själv där då den drogs mot en kompromisslös vegansk riktning som jag inte känner mig hemma i även om jag är vegetarian. Då grundade Bibi Noris och jag istället Djurens röst i Sverige - DRIS  - förening som jag är ordförande i. 

               

 

Då grundade Bibi Noris och jag istället Djurens röst i Sverige - DRIS  - förening som jag är ordförande i. 

 

 

 

Habitatdirektivet och rovdjuren. Examensarbete i juridik

MASTERUPPSATS I RÄTTSVETENSKAP:

VARGENS PLATS - 
Gynnsam bevarandestatus lokalt, nationellt eller i hela EU?

Ladda ned min masteruppsats i rättsvetenskap här!

Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi 
och socialt arbete. 2020. Självständigt arbete
på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hp.

 

 

 

LCA livcykelanalyser och cirkulär ekonomi

Sedan några år har jag jobbat som underkonsult med en av Sveriges mest spännande miljökonsultföretag Miljögiraff AB. Jag ansvarar för deras webbsida och kundkommunikation i Finland, där företaget är agent för SimaPro LCA-verketyget sedna 1992. Här kan du se vår sida på finska samt några kundcase som jag har producerat.

Social hållbarhet - produktioner

2021 har jag med stöd av Kulturråd producerat en pedagogisk serie för att inspirera sverigefinska barn och föräldrar att prata finska, och visa lite av den finska sommaren som blir kontakten med Finland för många barn under uppväxten. Dessa filmsnuttar har lagts på sociala medier och de får länkas och spridas fritt så länge upphovsperson anges.

Del 1

https://youtu.be/3-ONSlZFVLQ

Del 2

https://youtu.be/IfxqF4A26ns

Del 3

https://youtu.be/8hKeoRMMLks

Del 4

https://youtu.be/9U5VROjUa_I

Del 5

https://youtu.be/AoWpGgefR50

Del 6

https://youtu.be/H2XSjBsKpAU

Del 7

https://youtu.be/pQbke7B3XwM

Del 8

https://youtu.be/TOokTL39xl8

Johannas juridik och journalistik

IceCream Consulting vilar på tre verksamhetsområden; strategisk kommunikation, hållbarhet och det senaste: juridik. Jag började på juristprogrammet 2016 som 53 -åring - garanterat enda mormor bland studenterna - vid Lunds universitet på heltid, och vid sidan av jobbet på länsstyrelsen. Våren 2020 skrev jag juris kandidatuppsatsen i Lund och masteruppsatsen i rättsvetenskap vid Örebro universitet. Om du behöver en jurist som brinner för hållbarhet och enskildas civila fri- och rättigheter, mänskliga rättighter samt kommunikation, hojta till!

Juridik

Akademiska arbeten 

1. MASTERUPPSATS I RÄTTSVETENSKAP

VARGENS PLATS - 
Gynnsam bevarandestatus lokalt, nationellt eller i hela EU?

Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi 
och socialt arbete. 2020. Självständigt arbete
på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hp.

2. UPPSATS PÅ FÖRDJUPNINGSKURS I FÖRVALTNINGSRÄTT VT2021 LUND

KAN COVID-19-STRATEGIN ÖVERKLAGAS? 

JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet

3. KANDIDATUPPSATS I RÄTTSVETENSKAP

"Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och effektiva rättsmedel"

 
I början av 2020 skrev jag min kandidatuppsats i juridik vid Lunds universitet, Juridicum, där jag läst på juristprogrammet sedan 2017. 
Uppsatsen handlar om sverigefinska minoritetsspråk i Sverige och hur gruppen av talare saknar rättsmedel när det allmänna vägrar att erkänna rättigheten till finska som en mänsklig rättighet och en civil fri- och rättighet enligt Europarådet.

2. RÄTTSLIGA PROCESSER

 
Tanskanen mot Sverige, mål 14427/20 

Europarådets domstol för mänskliga rättigheter i Strasbourg.
Den 18 juni 2020 beslutade domstolen att anta vår anmälan av Sveriges brott mot sverigefinska barns nationella minoritetsrättigheter. Första gången som språkdiskriminering - finska - ska bedömas av domstolen. De tre tappra familjerna i Västerås har samlat ihop dokumentering, vänt sig till alla tillsynsmyndigheter i Sverige utan att få så mycket som ens ordentlig utredning av fallet. Barnen har mått dåligt av vuxenmobbning för att de talar finska - i den finska klassen! Vidare har föräldrar reagerat på det dåliga språket som talas i skolan - barn lär sig fel, och när de påtalar detta säger skolor / rektorer att de inget kan göra. Den finska pressen har belyst detta ordentligt, den svenska försöker tysta det hela. Vi ska samla här material kopplad till fallet för att alla ska se att föräldrarna försöker ge sina barn språket och identiteten de har rätt till och inget annat. Det finns ingen anledning för Västerås kommun komma och hota med socialen eller sprida förtal om föräldrarna.

Huvudstadsbladet
Iltalehti
Helsingin sanomat
MTV nyheter
MTV webb
YLE finska
YLE svenska
Iltasanomat
Satakunnan kansa

Domstolen tog inte fallet, men genom publiciteten fick vi upp diskrimineringen på agendan i medier och därefter även hos staten och Europarådets monitoring group för nationella minoriteternas rättigheter.

2. Viinikainen, Jakku, med mera mot Malmö stad - förvaltningsdomstolens mål FR 1707-20.
Förvaltningsdomstolen i Malmö.
Vi vann detta ärende, domstolen fann att Malmö stad brutit mot lagen om nationella minoriteter och ogiltigförklarade ett tidigare beslut.

3. Överklagan av vårdnadstvist till hovrätten -  prövningstillstånd beviljades och målet  återförvisades till tingsrätten. Pågår.

4. Överklagan av kontaktförbud, framgång hos åklagare och tingsrätten. Inget förbud.

5. Pågående mål utöver detta: överklagan av beslut i Umeå, Olfoström. Stämning mot Västerås och Hallstahammar.

6. Flera överklagningar av länsstyrelsernas jaktbeslut av varg. Några mål pågår.

 

Journalistisk produktion och författarskap

Böcker jag har skrivit

2006 Salarakas, Pilotkustannus, ISBN 952-464-403-7, skönlitteratur, på finska
2009, Operation Stella Polaris, signalspanare på flykt, Efron och dotter, ISBN 9789185653201, fakta, populärhistoria
2010, Operation Stella Polaris, signalspanare på flykt, andra omarbetade upplagan, ISBN 9789197476201 , fakta, populärhistoria
2011 Stella Polaris - Suuri suomalainen vakoilutarina, Docendo oy, ISBN 9789510367797, finska


2013 Flora Paasonen, vaiettu tarina, Docendo oy, 978-952-291-010-3, på finska

2018 Ruukki - huomista rakentamassa jo eilen, Stålbolagets histora, Albinoförlaget, ISBN 9789163977077, 2018, på finska.

 

 

 

 

Böcker jag har gett ut via mitt förlag - Albinoförlaget

Harriet Fagerholm: Letters to myself with love : a guide for self-knowledge - HäftadEngelska, 2017 (på Adlibris)
Harriet Fagerholm: Rakkaudella kirjoitettuja kirjeitä itselle : itsetuntemusopas - HäftadFinska, 2018 (på Adlibris)
Harriet Fagerholm: Brev skrivna med kärlek till mig själv : självkännedomsguide - HäftadSvenska, 2018 (på Adlibris)

Axplock kulturjournalistik 

2021-02-24 Sydsvenskan, Opinion ”Sverigefinnar ska inte integreras, assimileras eller läras svenska.”

2020-10-02 Våra Rovdjur 3/2020. "Sverige bryter systematiskt mot EU:s artskyddslag" 
2018-01-22 Gästskribenten Sydsvenskan, Johanna Parikka Altenstedt: "En lag utan krav, utan sanktioner, utan tillsyn, utan möjlighet att överklaga." 
2018-03-01 Lundagård, 2/2018, Hela havet stormar på Lunds nation
2018-04-12 Gästskribenten Sydsvenskan, Johanna Parikka Altenstedt: "Miljöministern hanterar vattensalamandern, jordbruksministern vargen." 
2020-08-03 Kolumnen, Sydsvenskan, Johanna Parikka Altenstedt: "Barn hindras ännu prata finska på skolgården."
2013-08-28 OBS, P1 Sveriges radio: Varför har finska så låg status i Sverige? 

 

P3 Dokumentär SR

Operation Stella Polaris

Utställningar, seminarier, moderering

Jag har en lång erfarenhet av att organisera seminarier och utställningar. Här några som jag varit med och organiserat. 

 1. Finskt fyrvekeri

Finskt fyrverkeri, Finland 100, Malmö Museum. 

Utställningen Finskt fyrverkeri lyfter fram det finska uttrycket inom formgivning, konst och design. Finsk formgivning har under hela 1900-talet haft ett avspänt förhållande till traditioner och stilar. Den är en osannolik blandning av naturnära romantik och funktionellt tänkande, kärva former i rena material, men också häftiga färger och mönster.

 

2. “Demand – the link between trafficking and prostitution”


Bryssel 061130 och Helsingfors 061201, för EU-parlamentet, Alde-gruppen. Mejla om du vill få alla presentationer på svenska i en antologiform.

 

3. Ett stort samebesök på Europaparlamentet 2007. En delegation på 30 samer från Norge, Sverige och Finland på första formella besök som urbefolkning på parlamentet. Mitt initiativ och genomförande. 


4. Almedalen

LÄNK Almedalen panel juli_3 2013 Ruukki på Miljoaktuellt Arena

Mitt koncept och initiativ. En paneldiskussion om innovationer inom materialutveckling, forskning och design för energieffektiva lösningar - men finns efterfrågan? - Inledning av Senior Vice President Thomas Hörnfeldt på Ruukki Metals Ltd (idag SSAB:s superstjärna inom hållbarhet och fossilfritt stål). Andra deltagare från Max IV Lab, NNC och Borås textilhögskola.

 

5. Moderering av samtal mellan Susanna Alakoski och Heidi Avellan om tvåspråkighet och identitet, Olofström och Malmö 2017. Konceptet utvecklade jag från våra poddar.

Föreläsningar

Föreläsningar om min bok  Stella Polaris

 

11 mars 2020 Marinmuseum Karlskrona: Föreläsning: Operation Stella Polaris

21 mars 2019 Litorina folkhögskola: Stella Polaris. Signalspanare på flykt.

24 februari 2017 Wasamuseum AFTERNOON TEA-FÖREDRAG: Bland finnjävlar och mumintroll. En språkresa från Värmlands skogsfinnar via krigets hemliga samarbeten mellan Finland och Sverige, 60-talets rubriker om finnjävlar till dagens #vågafinska-kampanj i sociala medier. 

Rottneros, sommartalare, 2013 i Sunne

YOUTUBE

Youtubekanaler

1) Johannas journalistik och juridik

Se senaste:

Föreläsning om Art- och habitatdirektivets skydd av rovdjuren, 12 mars 2022 i Umeå (Naturskyddsförening)

 

2) Elvis och Melody, tvåspråkig pedagogik för sverigefinska familjer, 9 delar

 

NÅGRA MÅL SOM GÅTT BRA

Jag har ingen  erfarenhet som ombud av rättssalsjuridik eftersom jag är för gammal för att sitta ting. Men jag har varit rättegångsombud och fått framgång i några fall hittills:

 • Sjukpension bifallits i ett ärende vs. F-kassan
 • Kontaktförbud avvisats  vs. åklagare och överklagan på tingsrätten
 • Permanent uppehållstillstånd i EU för en flykting
 • Prövningstillstånd och framgång med vårdnadstvistmåls överklagan till hovrätt
 • Framgång med vårdnadsbeslut i tingsrätten
 • Framgång på överklagan om nationella minoritetsrättigheter till förvaltningsdomstolen (Malmö)
 • Framgång med överklagan av skyddsjaktsbeslut till förvaltningsrätten

Publikationer och konsultverksamhet

Nedan finns en del publicist- och konsultkompetenser samlade för att ge en bild av vad jag arbetar med. Jag har drivit eget konsultbolag under ett antal år och har en stabil krets av kunder idag. Här några efterfrågade områden.

Poddar

Jag poddar ibland om olika saker. Botaniera gärna här på SoundCloud på min kanal. 

Det finns en del om vargrätt, om nationella minoriteter och om barnens rättigheter, om klimakterie, eller om svensk historia. 

 

Här kan du lyssna på intressanta poddar på finska om hur finnar och andra med finsk koppling till Skåne tänker om sin finskhet. Med bland annat Heidi Avellan, Tapio Salo och Anne Sseruwagi.

Puhekuplat, Malmön museo 2017

Och här finns samma på svenska. Pratbubblor från Malmö museum 2017.

 

text

Förändringsledning

Jag är med i teamet bakom ny digital förändringsledningskoncept i Finland, kallad Taketo +.

TAKETO+, muutosjohtamiskoulu (koulutus.fi)

Se mer även här på finska : Storico.

Konceptet är framtaget med en grupp sakkunniga och syftar till självstudier och gruppstudier med hjälp av digitala verktyg som stöd för förändringsarbete i organisationer. Mitt expertisområde är mediepedagogik.

Kulturkompetens

Jag är utbildad i Hofstedes kulturella index-system och har använt det för att utbilda t ex Skånes hälso- och kulturkommunikatörer inom projekt Partnerskap Skåne och Milsa. 

Hur man kommunicerar effektivt

Effektiv kommunikation utgår alltid ifrån mottagaren - och då måste man känna till två saker från början: 1) Vad vill vi säga 2) och till vem. Men alldeles för ofta börjar företagen och organisationer från fel ända: Vad ska vi ha för kanaler? Eller att "vi vill ha en kommuniktionsstrategi för vårt företag". 

Jaha. Men vad vill ni säga? Varför? Till vem? 

Jag hjälper er med detta grundarbete och får lite ordning och reda i era kommunikationstankar. Ni kommer att tycka att tiden som investeras i detta blir väl investerad och sparar er tid, pengar och nerver senare. Det är inte så svårt, men man måste lära sig tänka kommunikativt och det är som att simma eller cykla. Man kan inte lära sig det genom att läsa eller lyssna - och det hjälper inte om någon annan gör det för dig. Varje chef ska ha grundläggande förståelse för kommunikatikon för att bli en bra chef.  Hör av er så berättar jag mer. 

Albinoförlaget – böcker på finska och svenska

Medverkan i tidningar, radio och tv

Jag blir intervuad av olika anledningar rätt ofta. Här några exmpel.

Sydsvenskan på Sverigefinländarnas dag 24 februari 2021
”Sverigefinnar ska inte integreras, assimileras eller läras svenska.” – Sydsvenskan

Johanna från Karlskrona var med när Berlinmuren föll (Sverige radio Blekinge)

Johanna Parikka Altenstedt: Ruotsinsuomalaisuus merkitsee lepoa kielessä (Sveriges radio finska)

Sommarprat 2021 Sisu, sudet ja suomalaisuus

Intervju i finska YLE den 29 oktober 2010 angående bokreleasen Stella Polaris.

Och lite äldre intervjuer här:
En helsida i danska Weekendavisen, oktober 2012

"Surfa rätt" hette ett seminarium som JPA höll i den 3 september 2007 för Hill & Knowltons räkning. Ämnet var att skydda barnen på nätet utan att få panik. SVD skrev stort i papperstidningen. Här är pressbilden.

Så skyddar du dina barn på nätet, Aftonbladet 2005

Artiklar som jag skrivit

Finnar sågs som hot. Arbetskraftsinvandrare kontrollerades i smyg av IB (del I), Sourze 2003 och Ny Tid 1996

Finnar sågs som hot. Arbetskraftsinvandrare kontrollerades i smyg av IB (del II), Sourze 2003 och Ny Tid 1996

Intervju med Ann-Nina Finne angående journalistikens källskydd som snart avgörs av högsta domstolen i Finland 090616 (Utantvekan.blogspot.com)

"Korkein oikeus päättää Suomen lähdesuojasta", haastattelu MOT-toimittaja Ann-Nina Finnen kanssa ohjelman oikeuskäsittelystä kesällä 2009. Utantvekan.blogspot.com

Kravmärkt kaffe i Brasilien / Foto: JPA
Rättvisemärkt är bra för barnen, reportage från Brasilien, Ny Tid 2006

Autoton ja puhdas Mackinac Island, researtikel om Michigansk ö i Helsingin Sanomat 2005

Mackinacin kaupungin kadut ovat autottomia ja talojen arkkitehtuuri 150 vuoden takaa.

Allt ska kunna avlyssnas enligt Enfopol. Läs Johannas gräv om Datadirekivet, Echelon osv - IPREDS förfader, redan 1999 i Ny Tid!

Sexindustrins cynism ger höga vinster på offrens bekostnad, Göteborgsposten 16 mars 2007. Jag arbetade med dessa frågor mellan 2005-2007.

Medierna på rätt eller fel sida om barrikaderna? Ny tid, 14 augusti 2001 om Göteborgskravallerna

Mobiltelefoner återvinns av ReCellular i Michigan, USA. (på finska i ekonomipressen) 2005

Vem är ansvarig när aktören är ett nätverk? Samhällskritisk artikel om elitistnätverk i Ny Tid 2001

Tillsammans med Bengt Beckman (FRA, "Svenska kryptobedrifter") i Tuusula, Finland på ett stellistmöte. Artikel i Keski-Uusimaa, september 2007.

Film om miljömål av och till ungdomar som jag producerade 2008 på länsstyrelsen. Ligger på länsstyrelsernas gemensamma webbportal vid miljömålen. (Länken fungerar inte just nu, tyvärr)

Några av mina artiklar under årens lopp finns samlade här på Ny Tid.

Filmer och videos

Webbsidor och nättidningar

Här är en knippe hemsidor jag prorducerat och även tagit många av bilderna.

Djurens röst i Sverige, DRIS (tillsammans med Bibi Noris)


Vilande:

http://utantvekan.blogspot.com/  2015 Utan tvekan

http://operationstellapolaris.blogspot.com/ 2016 Operation Stella Polaris

Utan tvekan i St Petersburg, Ryssland, firande av 10-års bröllopsdag i augusti 2009

:-D som i Dublin
, maj 2009

Ven, 2008

En dag i Tallinn 2008

Sommar, bastu, Finland!

Bad Homburg där vi bodde 1999 - 2002, nu på besök 2007

Golfrunda med sonen, 2007

Regnigaste midsommar i mannaminnet, 2007...

Vimmerby 2007 är Astrid Lindgren -landet och verkligen värt ett besök om man har barn under 13 år.

Sardinien 2007 Några bilder jag är rätt stolt över - särskilt när de är tagna med en engångskamera!

Ronneby 2007


Jakriborg 2007 - hit flyttade vi sedan och bodde där ett år :-)

Nordmaling 2006


Rockmama kommenterar schlager - här följde jag schlagerfestivalen 2009 men har även samlat en del av min favvorock som youtubelänkar.

Lilith in Sweden, om vår utbytesstudent från Österrike.

Genusäventyr
 om genuspedagogik

Mathias tog studenten 2008Dessa finns tyvärr inte längre att beskåda

Djurperspektivet - nättidning
Vargkanalen - nättidning

Vargjournalistiken bommade sakfrågorna. Min artikel på Second-Opinion om hur journalistiken blev en i jaktlaget under licensjakten, 2010-01-04. Har varit månadens mest lästa, kommenterade och upphöjda artikel.
Vargobs - varghatarnas smartaste verktyg?
- Det tuffaste grävjobbet som vi inom FB-gruppen Bevara och skydda vargen gjorde helt on-line för Vargkanalen.se. Jag dokumenterade. Idag är vi stolta över för att ha bidragit till en allt mer nyanserad journalistik kring rovdjuren. Jag anser att jag bidragit till att förbättra vargens varumärke :-)
2010 var jag moderator för gruppen som hade då över 29 000 medlemmar och var ständigt under attack från hatare.

Ett litet CV om arbetslivserfarenhet

VD, konsult och jurist på IceCream Consulting AB
2020 - 2022 (pågående)
 
Kommunikationschef Länsstyrelsen Blekinge / sakkunnig i social hållbarhet
2018 - 2020 i Karlskrona
 
Communication Business Partner
IKEA of Sweden
– 2017 Älmhult, Sweden
Supplier Communications in Category Areas Special Home Furnishing and Electronics.
 
 
Strategic Communications Specialist, External Relations at IKEA of Sweden AB
IKEA of Sweden AB
 – Present (2 years 2 months)Älmhult
Strategic planning and implementation of external visits of Media, students, NGO´s and decison makers as well as internal stakeholder visits, including the tour, the presentations and all arrangements at IKEA of Sweden. External contacts, content management, media training and messaging.
 
 
Communications Manager and Consultant, Scandinavia
Rautaruukki Oyj
 – Malmö, Helsinki, Stockholm, Kiruna, Oslo, Copenhagen
As consultant 2009-2011, as employed Communications Manager Scandinavia 2011-2013 and as Consultant 2013
 
Communications, PR, CSR, management communications, events, Social Media
 

Ruukki Inline Magazine / Chefsredaktör / Editor-in-ChiefSocial Media Project Leader Q1 2014

Social media consultant for Atlas Copco 

November 2013 – March 2014 SwedenCreation of Social Media Strategy and Policy för Atlas Copco Group. Mapping, coaching, guidelines and roles, implementation.

 
 
University Lecturer MKV Luleå University of Technology

December 2013 – August 2014 Piteå Medieutbildningar

MKV teacher for journalistics students during the spring term 2013.

Branding and CSR-communications consultant Delete Group Oy / Delete Sweden AB

November 2013 – February 2014 

Skellefteå Production of CSR - and Communications policies and platforms for Delete Sverige AB.

Area Manager, senior consultant in PR and CSR communications

Goodpoint AB 

July 2010 – June 2011 

Office Manager and Senior Consultant in CSR Communications and Diversity Management. 

Built up office in South Sweden with three co-workers.

 

Projektledare och  konceptutvecklare för Länsstyrelsens i Blekinge, Trafikverkets och Antikvarieämbetets samarbetskampanj BlekingE22.

Hösten 2013; konsult för Ruukki och tillsammans med LKAB gjorde vi reportage om stålproduktion till LKAB Framtid -tidningen. 

BlekingE22 kom jag på när jag jobbade på Goodpoint och skulle skapa en kommunikationsstrategi för att kombinera Trafikverkets projekt för att förbättra E22 genom Blekinge med de unika arkeologiska utgrävningarna som Länsmuseum genomförde på samma plats. Intressekonflikt utan dess like och LST Blekinge skulle hantera det. Vi skapade filmer, en liten skalbagge och broschyrer på flera språk samt spred budskapet bakom konceptet BlekingE22 t o m på Sweden Rock - och det lever än!

Ljudvandring i Malmö - en idé och produktion av Johanna Parikka Altenstedt (2008) tillsammans med Fredrik Emmerfors. Ladda ned MP3 eller lyssna på nätet och titta på historiska byggnader. Länsantikvarien berättar!

Hållbart & kollbart, Anna Bruun Månsson och jag kläckte idén till ett CSR-kommunikationskoncpet som innebär att man granskar företagens hållbarhetsarbete och tar fram en kommunikationsstrategi som stämmer överens med det som gjorts och med ambitionerna. En f d chef varumärkesskyddade dock konceptet utan att jag visste om det. Men den ideella upphovsrätten har jag ju till namnet som jag kom på. Den 11 maj 2009 ordnade Anna och jag ett frukostmöte med samma namn och huvudtalare var Lena Ek.

Metal Supply om Hållbart och kollbart
Tillsammans med Goodpoint om Hållbart och kollbart
Seminarietprogrammet

Partnerskap Skåne var ett stort mångfaldsprojekt vid Länsstyrelsen i Skåne län, som jag gjorde kommunikationsstrategin för och coachade kommunikativt projektledaren samt de projektarbetare som inte hade svenska som modersmål. Mycket förändringskommunikation och roligt hade vi, bland annat genom studioövningar!

Journalistik
Reporter, producent och journalist på radio, tv och tidningar samt webb sedan 1986.

Arbetslivet

Ibland känns det i Sverige som att man inte kan berätta allt på sitt CV för det uppfattas som för mycket. Men har man stegrat sig fram på sina egna krafter utan nätverk och språk från början, då får man testa mycket och leta fram sin bana. Så är det för många invandrare. Och till slut blir den där bredden ens styrka. Här något jag gjort, men inte allt. Vill du ha hela CV:n hör av dig!

Malmö museums utställningar

2017 Fiskt fyrverkeri tillsammans med intendent Merja Diaz

2021 Visualisera mera, koncept, research och manusarbete för utställning som invigs i april  2022, som en del av Doom Malmö.

Melody och Elvis på webben för att inspirera sverigefinska barn

Se mer här om den webbaserade serien Elvis & Melody som vi gjorde sommaren 2021.

Övriga akademiska meriter

LICENTIATAVHANDLING Den sociala offentligheten (2004) om nätet som relationsskapande forum. Luleå univeritet, Medievetenskap

MAGISTERUPPSATS I SOCIOLOGI
Äldreomsorgen - en probleminventering, Lunds universitet, sociologi

 

Projektledning

Jag är utbildad EU-projektledare vid Handelshögskolan i Umeå 2005 och har lett mindre och större projekt under årens lopp. Här några.

 

 

BlekingE22 kom jag på när jag jobbade på Goodpoint och skulle skapa en kommunikationsstrategi för att kombinera Trafikverkets projekt för att förbättra E22 genom Blekinge med de unika arkeologiska utgrävningarna som Länsmuseum genomförde på samma plats. Intressekonflikt utan dess like och LST Blekinge skulle hantera det. Vi skapade filmer, en liten skalbagge och broschyrer på flera språk samt spred budskapet bakom konceptet BlekingE22 t o m på Sweden Rock - och det lever än!

Ljudvandring i Malmö - en idé och produktion av Johanna Parikka Altenstedt (2008) tillsammans med Fredrik Emmerfors. Ladda ned MP3 eller lyssna på nätet och titta på historiska byggnader. Länsantikvarien berättar!

Hållbart & kollbart, Anna Bruun Månsson och jag kläckte idén till ett CSR-kommunikationskoncpet som innebär att man granskar företagens hållbarhetsarbete och tar fram en kommunikationsstrategi som stämmer överens med det som gjorts och med ambitionerna. En f d chef varumärkesskyddade dock konceptet utan att jag visste om det. Men den ideella upphovsrätten har jag ju till namnet som jag kom på. Den 11 maj 2009 ordnade Anna och jag ett frukostmöte med samma namn och huvudtalare var Lena Ek.

Metal Supply om Hållbart och kollbart
Tillsammans med Goodpoint om Hållbart och kollbart
Seminarietprogrammet

Partnerskap Skåne var ett stort mångfaldsprojekt vid Länsstyrelsen i Skåne län, som jag gjorde kommunikationsstrategin för och coachade kommunikativt projektledaren samt de projektarbetare som inte hade svenska som modersmål. Mycket förändringskommunikation och roligt hade vi, bland annat genom studioövningar!

Kurser & utbildningar

Jag håller skräddarsydda utbildningar och föreläsningar, samt organiserar utbildningar i många olika ämnen. Några av de senaste är t ex kurser för Axevalla folkhögskola inom minoritetslagen, diskrimineringslagen, samt inom EKMR och EU-rätten om rättsmedel och rättvis rättegång. Därtill om tvåspråkighet och dyslexi; SimaPro Forum Finland; budskapsbygge för Malmö mot Diskriminering, mediekunskap för antidiskrimineringsbyråer; föreläsningar om nationella minoriteternas historia och kulturarv i Sverige samt föreläsninar och inspirationsföreläsningar. Tidigare arbetade jag som gymnasie- och högskolelärare under många år och har tagit fram kursplaner, genomfört kurser och examinerat elever/ studenter under många år inom medie- och kommunikationsvetenskap. Hör av dig om du vill få en skräddarsydd utbildning för dina behov antingen med mig eller att jag faciliterar, eller kanske en inspirationsföreläsning!

J u r i d i k & j o u r n a l i s t i k

Johanna Parikka Altenstedt

Sociolog, jurist, medievetare. Sosiologi, lakinainen ja viestinnän ammattilainen.

Johanna Parikka Altenstedt

1963

Sagt om:

”Du är min Swiss Knife. Alltid har du en lösning oavsett vilket problem som ska lösas.”

”Det mesta du gör är av högsta kvalitet och dessutom producerar du snabbt som en iller.”

”Hård men rättvis ”

”Orädd”

 

 

Behöver du hjälp?

Hör av dig om du behöver hjälp med ett rättsfall eller rättsutredning, med kommunikationsstöd av olika slag, ge tu en bok eller publikation, eller producera en podd, med konceptarbete eller hållbarhetsarbete.

Johanna Parikka Altenstedt
altenstedt@gmail.com
+46 (0) 72 4416390
Malmö & Sölvesborg & Denia

 

IceCream Consulting AB
SE-Mårtens väg 6, 29475 Sölvesborg
Org nr 559090-4404
Momsreg & F-skatt
BG 5173-9274

 

Styrelseordförande 
Niklas Altenstedt, IT-arkitekt & ekonom

We have 5 more demos designed for you. Check them out: